Author Details

Wojewoda, Jurand

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy — odpowiedź
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy
  Abstract
 • Vol 37, No 4 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja klimatu oraz anocykliczność i autocykliczność sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 4 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sejsmotektoniczne osady i struktury w kredowych piaskowcach niecki śródsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 4 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anizotropia przepuszczalności górnokredowych piaskowców progu Radkowa (Sudety Środkowe)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 9 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Teksturalna anizotropia filtracji w niezdiagenezowanym osadzie piaszczystym
  Abstract
 • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Krajowe Spotkanie Sedymentologów – Sedymentacja normalna, katastroficzna i wyjątkowa: procesy i produkty - Sosnowiec, 12-15.09.1994
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ potencjału akumulacyjnego na typ następstwa modalnego w sekwencjach cyklicznych - model teoretyczny
  Abstract
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil Dygowo-1: cykle diastroficzne, środowiskowe i procesowe
  Abstract
 • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej plio-plejstocen, Sudety: odpowiedź
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 9 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stożek aluwialny pre-Kaczawy - przykład sedymentacji w czynnej strefie przesuwczej, plio-plejstocen, Sudety
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA O profesorze Jerzym Donie w pierwszą rocznicę śmierci
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – przykłady rewizji budowy geologicznej z wykorzystaniem podkładu lidarowego numerycznego modelu powierzchni terenu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część I
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komory dyfuzyjne — przykład zróżnicowanej reologicznie reakcji osadu ziarnistego na wstrząs sejsmiczny
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  3. Polska Konferencja Sedymentologiczna—POKOS’3 Baseny śródgórskie — kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji Kudowa Zdrój, 15–21.09.2008
  Abstract  PDF