Author Details

Hubicki, Juliusz

  • Vol 4, No 6 (1956) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O pracach badawczo-poszukiwawczych za wodami radoczynnymi i o możliwościach zastosowania pomiarów promieniotwórczości dla badań kartograficzno-geologicznych
    Abstract  PDF (Polish)