Author Details

Biernacka, Julita

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompakcja średnio i głęboko pogrzebanych piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strata porowatości w osadach: bilans procesów cementacji i kompakcji na przykładzie dolnokarbońskich piaskowców arkozowych i wapieni oolitowych z Pomorza Zachodniego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza mikrostrukturalna osadów lessowych z Klępicza, Pomorze Zachodnie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zjawisko cementacji kalcytowej osadów fluwioglacjalnych w Starym Puszczykowie k. Poznania
  Abstract
 • Vol 68, No 8 (2020) - Historia geologii
  Stanisław Lorenc (1943–2020) – geolog, rektor, podróżnik
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Petrologia maficznych dajek ze skraju platformy wschodnioeuropejskiej na Pomorzu Zachodnim
  Abstract  PDF