Author Details

Paruch-Kulczycka, Jolanta

 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ czynników postsedymentacjynych na stan zachowania mikrofauny w profilu wiercenia Łęczyce–Tr
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granica baden–sarmat w zapisie geochemicznym osadów w północnej części zapadliska przedkarpackiego — implikacje stratygraficzne
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znaczenie stratygraficzne mikroorganizmów z rodzaju Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza (Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mikroskamieniałości w utworach formacji poznańskiej na Niżu Polskim
  Abstract  PDF (Polish)