Author Details

Pacześna, Jolanta

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cechy wulkanizmu synryftowego na SW krawędzi Baltiki
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowania skamieniałości śladowych w analizie facjalnej i wysokorozdzielczej stratygrafii sekwencji - przykład z kambru polskiej części kratonu wschodnioeuropejskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 11 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polski i globalny zapis biozdarzenia na granicy prekambr-kambr
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 7 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola procesów tektonicznych oraz eustatycznych w rozwoju sekwencji stratygraficznych utworów neoproterozoiku i kambru basenu lubelsko-podlaskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory najwyższego ediakaru i najniższego kambru basenu lubelskopodlaskiego jako potencjalne skały macierzyste dla węglowodorów
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 9 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
  Możliwości występowania gazu zamkniętego w piaskowcach środkowego kambru zachodniej części obniżenia bałtyckiego (wyniesienie Łeby) – wstępna analiza na podstawie danych petrofizycznych i geofizyki otworowej
  Abstract  PDF