Author Details

Bednarczyk, Jolanta

  • Vol 38, No 4 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geneza struktur gruzłowych w wapieniach dębnickich (żywet/fran) w świetle badań sedymentologicznych i analizy zawartości izotopów stałych węgla i tlenu
    Abstract  PDF (Polish)