Author Details

Zachaś-Janecka1, Joanna

  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Odnawialność wód podziemnych zlewni prawobrzeżnejWarty, Górnej Noteci i Zgłowiączki w układzie hydrodynamicznym silnie zmienionym odwodnieniami kopalnianymi
    Abstract  PDF (Polish)