Author Details

Rychel, Joanna

 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 6. Bałtycka Konferencja Stratygraficzna Sankt Petersburg, Rosja, 23–25.08.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 12/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartografia geoturystyczna dla Parków krajobrazowych w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies” Sassari, Sardynia, Włochy, 26–30.09.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Konferencja z cyklu Statygrafia Plejstocenu Polski pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim Stara Kiszewa (k. Kościerzyny), 5–9.09.2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 6 (2020) - Geologia Środowiska
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Georóżnorodność nowozelandzkiej Wyspy Północnej na przykładzie wybranych stanowisk turystycznych
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w NE części Pojezierza Mazurskiego Jeziorowskie, 6–10.09.2010
  Abstract  PDF