Author Details

Pawica, Joanna

  • Vol 34, No 9 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu
    Abstract  PDF (Polish)