Author Details

Kulczycka, Joanna

 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szkoła pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej - Ustroń 27–29.11.2000
  Abstract
 • Vol 47, No 4 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kurs Europejskie standardy oceny projektów i inwestycji surowcowych - Krynica, 30.11– 04.12.1998
  Abstract
 • Vol 66, No 3 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” PIG-PIB, 10.10.2013
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Górnictwo w Polsce po wprowadzeniu sieci Natura 2000 — ocena skutków ekonomicznych i społecznych
  Abstract  PDF