Author Details

Karlikowska, Joanna

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany wybranych wskaźników w wodach podziemnych w warunkach intensywnej eksploatacji i po jej zakończeniu na obszarze GZWP 332
    Abstract  PDF