Author Details

Bielawska, Joanna

  • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mikrofauna otwornicowa z górnokredowych margli typu frydeckiego (okno tektoniczne Wiśniowej, jednostka podśląska, polskie Karpaty zewnętrzne)
    Abstract  PDF (Polish)