Author Details

Żelazna-Wieczorek, Joanna

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ warunków hydrogeologicznych na skład algoflory źródeł strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Abiotyczne uwarunkowania typów siedliskowych zbiorowisk glonów w źródłach strefy podmiejskiej Łodzi
    Abstract  PDF (Polish)