Author Details

Małecki, Jerzy J.

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czynniki kształtujące chemizm wód podziemnych zlewni potoku Suchego (flisz podhalański)
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 12/2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metod znacznikowych na tle rozpoznania regionalnych warunków hydrogeologicznych zbiornika Zakopane
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  AKTUALNE PROBLEMY HYDROGEOCHEMII Konferencja naukowa Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Sesja Jubileuszowa Profesor dr hab. Aleksandry Macioszczyk Warszawa, 17.11.2006 Profesor Aleksandra Macioszczyk — czołowy badacz polskiej hydrogeologii
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie modelowania geochemicznego do ilościowej oceny denudacji chemicznej
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź autorów poradnika Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska na recenzję dr Ewy Liszkowskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Contribution of the Polish scientific community in solving new practical problems in hydrogeology
  Abstract  PDF