Author Details

Twarogowski, Jerzy

 • Vol 51, No 4 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego w rejonie bloku Gorzowa w celu rozpoznania budowy utworów przypowierzchniowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwość wykorzystania danych z półszczegółowego zdjęcia grawimetrycznego na potrzeby Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 1 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ składowiska odpadów komunalnych na otoczenie w Łubnej koło Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany gęstości w spągu trzeciorzędu i ich wpływ na możliwości poszukiwań złóż węgla brunatnego metodami geofizycznymi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 6 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dynamika rozprzestrzeniania się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Ciechocinka
  Abstract
 • Vol 41, No 3 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie detektora fotojonizującego 580 S do badań atmogeochemicznych
  Abstract
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dynamika rozprzestrzenienia się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Świnoujścia
  Abstract