Author Details

Trzciński, Jerzy

 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mechanizm rozpadu piaskowców wywołany krystalizacją soli
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej i Środowiska - IAEGE i planowane przez nią ważniejsze wydarzenia
  Abstract
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GeoEng 2000 - An International Conference on Geotechnical & Geological Engineering - Melbourne, Australia, 19-24.11.2000
  Abstract
 • Vol 48, No 9 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. Liszkowski (red.) - Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ilościowa analiza mikrostrukturalna w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) typowych gruntów Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 9 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Właściwości fizyczne regolitu Marsa na tle badań modelowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany mikrostrukturalne past gruntowych pod wpływem ciśnienia ssania
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ zanieczyszczenia olejem napędowym na uziarnienie i plastyczność mad z rejonu Warszawa-Siekierki
  Abstract  PDF