Author Details

Nitychoruk, Jerzy

 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ wulkanizmu na zmiany klimatu w interglacjale mazowieckim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda datowania kosmogenicznym izotopem 36Cl - nowe dane do chronologii glacjalnej Tatr Wysokich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o nowych stanowiskach osadów interglacjalnych na tle stratygrafii młodszego czwartorzędu południowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie
  Abstract
 • Vol 41, No 1 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca
  Abstract
 • Vol 38, No 11 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sytuacja geologiczna i florystyczna plejstoceńskich osadów organogenicznych w rejonie Ossówki (południowe Podlasie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 4 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa metoda pomiaru wilgotności gleby z wykorzystaniem neutronów kosmogenicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Cyfrowa analiza fotogrametryczna tempa i charakteru ruchów masowych skarpy rzecznej doliny Bugu w rejonie Drohiczyna (południowe Podlasie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 10 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GAWĘDY O KAMIENIU Pochodzenie materiału skalnego użytego do budowy kolegiaty z Tumu koło Łęczycy
  Abstract  PDF (Polish)