Author Details

Nita, Jerzy

 • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne założenia metodyczne mapy geosynoptycznej dla potrzeb systemu informacji przestrzennej na poziomie gminy
  Abstract  PDF
 • Vol 47, No 3 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 6 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej
  Abstract  PDF