Author Details

Kwapuliński, Jerzy

  • Vol 21, No 4 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Związek między mineralizacją a radioaktywnością właściwą wód kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)