Author Details

Górecki, Jerzy

 • Vol 29, No 4 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne rozpoznanie tektoniki spękaniowej w Centralnym Rejonie Węglowym LZW
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 12 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O metodyce dokumentowania spękań górotworu w kopalniach węgla kamiennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland)
  Abstract
 • Vol 41, No 4 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O metodyce dokumentowania złóż, 25 - 27listopada 1992 r.
  Abstract
 • Vol 25, No 11 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Orientacja przestrzenna i wykształcenie spękań w utworach triasowych kopalni "Bolesław" k. Olkusza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 22, No 12 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyznaczanie gęstości sieci rozpoznawczej metodą porównania map
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 7 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadnienia optymalizacji eksploatacji siarki metodą otworową na podstawie danych geologicznych i modelowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE W. GLAPA & J.I. KORZENIOWSKI—Mały leksykon górnictwa odkrywkowego.
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XII Seminarium z cyklu Metodyka Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż Kopalin oraz Geologicznej Obsługi Kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin Czarna, 2–5.06.2009
  Abstract  PDF