Author Details

Dorda, Jerzy

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań koncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej części zlewni Kamienicy (Masyw Śnieżnika, Sudety)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Promieniotwórczość naturalna skał paleozoicznych z rejonu Krzeszowic
  Abstract  PDF