Author Details

Butrym, Jerzy

 • Vol 33, No 3 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyniki datowań termoluminescencyjnych osadów czwartorzędowych Kotliny Sądeckiej (Karpaty Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 1 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca
  Abstract
 • Vol 38, No 1 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Formy rzeźby, wiek TL osadów i rozwój lodowców ostatniego zlodowacenia w Dolinie Małej Łąki (Tatry Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)