Author Details

Żaba, Jerzy

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 3 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z okolic Lwówka Śląskiego. R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z Płóczek Górnych: wybór z najlepszych kolekcji.
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 7 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W. Mizerski & H. Sylwestrzak — Słownik geologiczny
  Abstract
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 7 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kazimierz Kozłowski 1931-2000
  Abstract
 • Vol 46, No 12 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ruch zaklęty w kamieniu -unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych
  Abstract
 • Vol 45, No 8 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach
  Abstract
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 10 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba zastosowania analizy zbliźniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsów i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przedmetamorficzne stylolity w dolno paleozoicznych utworach węglanowych rejonu Zawiercia (NE obrzeżenie GZW)
  Abstract
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mezoskopowe struktury kwiatowe w dolno paleozoicznych utworach NE obrzeżenia GZW - rezultat transpresyjnego ścinania w strefie dyslokacyjnej Kraków - Myszków (Hamburg - Kraków)
  Abstract
 • Vol 26, No 7 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowisko sedymentacji i domniemane Źródło materiału detrytycznego w górnokredowej formacji red-bed Ashua (Peru)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie sekwencji deformacji fałdowych w północnej i południowej okrywie granitoidów Karkonoszy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trójwymiarowy model geologiczny złoża węgla kamiennego KWK „Knurów-Szczygłowice”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE GAWĘDA A. – Po graniach Tatr. Przewodnik geologiczny dla turystów. 7 zbójnickich wycieczek po Tatrach.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Z. BUŁA & R. HABRYN (red.) — Atlas geologiczno-strukturalny paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego w skali 1 : 300 000.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Park Narodowy Canaima (Wyżyna Gujańska, Wenezuela) — impresje geologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  REGIONALIZACJA TEKTONICZNA POLSKI Warszawa, 28.05.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
  Abstract  PDF