Author Details

Czerwonka, Jerzy A.

  • Vol 45, No 12 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Warsztaty metodologiczne Metody petrologiczne w stratygrafii czwartorzędu - Kamieniec Ząbkowicki, 31.08.1997
    Abstract