Author Details

Winnicki, Jarosław

  • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ środkowoplejstoceńskich struktur glacitektonicznych i rynien subglacjalnych na rzeźbę w północnej części Pojezierza Lubuskiego (zachodnia Polska)
    Abstract  PDF