Author Details

Pich, Jarosław

 • Vol 30, No 3 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lej depresyjny w rejonie częstochowsko-kłobuckiego zespołu kopalń rud żelaza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 9 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O konieczności badań chemizmu i jakości wód gruntowych w otoczeniu sztucznych zbiorników wód powierzchniowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 10 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki występowania oraz chemizm wód podziemnych w rejonie Sebhy na Pustyni Libijskiej
  Abstract
 • Vol 27, No 4 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 9 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Antoni Stanisław Kleczkowski (red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony - (REC.)
  Abstract
 • Vol 24, No 10 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba zastosowania ETO do rejestracji i przetwarzania danych z obserwacji stacjonarnych wód podziemnych na obszarze kraju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 9 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  – Zależność zawartości jodu od wieku utworów i mineralizacji wód podziemnych, występujących w środkowej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract
 • Vol 16, No 11 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chemizm wód ze źródeł występujących na obszarze Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)