Author Details

Kamyk, Jarosław

  • Vol 67, No 11 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990–2017
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 69, No 10 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowa metodyka wyznaczania surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych dla polskiej gospodarki
    Abstract  PDF