Author Details

Kaczorowski, Jarosław

  • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zapis typu ruchu osuwiska w rzeźbie terenu i jego obraz na wysokorozdzielczych numerycznych modelach terenu (NMT) na przykładzie wybranych osuwisk ze wschodniej części Beskidu Niskiego (Karpaty zewnętrzne, Polska)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 68, No 5 (2020) - Historia geologii
    Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym
    Abstract  PDF