Author Details

Gładzik, Jarosław

  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie procedury mistie reduction do oceny i poprawy jakości danych używanych do konstruowania map sejsmicznych
    Abstract  PDF (Polish)