Author Details

Tomasik, Janusz

 • Vol 36, No 4 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowa interpretacja morfologii i facji najwyższego czerwonego spągowca obszaru przedsudeckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 3 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza paleotektoniczna i rozwój utworów saksonu w środkowej części monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja allocykli czerwonego spągowca oraz ich korelacja pomiędzy subbasenami jego górnej części
  Abstract