Author Details

Siupik, Janusz

 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa frontalnej strefy Karpat zewnętrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska–Wojnicza — nowe dane, nowe modele, nowe pytania
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mioceńska ekstensja, kompresja i ruchy przesuwcze - tektoniczny model ewolucji wschodniej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
  Abstract  PDF