Author Details

Respondek, Janusz

  • Vol 48, No 8 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej
    Abstract  PDF (Polish)