Author Details

Pezda, Janusz

  • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Starania Jana Jaśkiewicza (1749–1809) o objęcie Katedry Historii Naturalnej i Chemii w Szkole Głównej Koronnej oraz jego rezygnacja z tego stanowiska — mało znane dokumenty historii nauk geologicznych
    Abstract  PDF