Author Details

Olszak, Janusz

 • Vol 53, No 10/1 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Synsedymentacyjne ruchy masowe w strefie bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 9 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Torfowisko niskie w górnym odcinku doliny Kamienicy (Gorce)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przydatność profilowań georadarowych w interpretacji budowy tarasów rzecznych (dolina Kamienicy, polskie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF