Author Details

Muchowski, Janusz

 • Vol 21, No 7 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola naturalnego drenażu wód podziemnych w rozwoju morfologicznym krawędzi dolin rzecznych na przykładzie wybranych odcinków dolin: Wisły i Dolnej Bugo-Narwi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 18, No 8-9 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ aktywności tektonicznej strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej na zróżnicowanie facjalne i rozprzestrzenienie morskich osadów mioceńskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 16, No 5 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o "wapieniach serpulowych" dolnego sarmatu strefy progów zewnętrznych południowej krawędzi Wyżyny Lubelskiej
  Abstract  PDF (Polish)