Author Details

Badura, Janusz

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy — dyskusja
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 10/2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Application of digital elevation models to geological and geomorphological studies—some examples
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Młode ruchy tektoniczne i wstrząsy sejsmiczne—czy stanowią istotne geozagrożenie dla mieszkańców Polski?
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna doliny Odry między Brzegiem a Lubiążem
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie budowy geologicznej rejonu doliny Odry w świetle szczegółowej kartografii geologicznej
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki analizy żwirów wskaźnikowych dla sudeckiego obszaru źródłowego w aluwiach dorzecza Odry
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kartograficzne prace pilotażowe wzdłuż budowy autostrady A4 między Legnicą a Wrocławiem
  Abstract
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfometria strefy sudeckiego uskoku brzeżnego między Złotym Stokiem a Dobromierzem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 1 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geopark "Łuk Mużakowa" - proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 4 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgórza Sudeckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Morfotektonika Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Neotektoniczne aspekty rzeźby przedpola Sudetów Wschodnich -
  Abstract
 • Vol 40, No 9 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko stratotypowe osadów plejstoceńskich na Przedgórzu Sudeckim: doniesienie wstępne
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o wieku i petrologii kenozoicznych bazaltoidów dolnośląskich
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 4 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Srebrna Góra, 26–28.09.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tarasy rzeczne Nysy Kłodzkiej oraz drobne plejstoceńskie struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego i przełomu bardzkiego w Janowcu
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIII Konferencja z cyklu Neotektonika Polski Szklarska Poręba–Turoszów, 24–27.06.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Unikalne stanowisko szczątków mamuta na Dolnym Śląsku
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź autorów Mapy glacitektonicznej Polski 1 : 1 000 000 na recenzję dr. Andrzeja Kraińskiego
  Abstract  PDF