Author Details

Piotrowski, Jan A.

  • Vol 61, No 5 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mikromorfologia glin lodowcowych jako narzędzie w rekonstrukcji procesów subglacjalnych
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Drenaż subglacjalny i jego wpływ na dynamikę lobu Odry zlodowacenia wisły
    Abstract  PDF