Author Details

Wierchowiec, Jan

  • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Abstract  PDF
  • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Złotonośność trzeciorzędowych i czwartorzędowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Abstract  PDF (Polish)