Author Details

Urban, Jan

 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8th International Symposium on Pseudokarst — Teply Vrch, Slovakia, 26–29.05.2004
  Abstract
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jaskinia szczelinowa Diabla Dziura w Bukowcu (Pogórze Rożnowskie, Karpaty zewnętrzne) jako inicjalne stadium rozwoju głębokich osuwisk w Karpatach fliszowych
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 1 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  . Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu Arad, Macea, Moneasa, Rumunia, 06 - 10.10.1999
  Abstract
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jerzy Bogumił Pusch prekursorem ochrony geologicznych stanowisk dokumentacyjnych
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 11 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Spotkanie ProGEO - Belogradczik, Bułgaria, 07-10.06.1998
  Abstract
 • Vol 45, No 4 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  6. międzynarodowe sympozjum pseudokrasu - Galyateto, Węgry, 19-22.09.1996
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jaskinie regionu świętokrzyskiego i ich ochrona
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kamieniołomy piaskowców w dawnych ośrodkach górnictwa kamiennego północnej części regionu świętokrzyskiego jako zabytki techniki i przyrody
  Abstract
 • Vol 42, No 3 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie)
  Abstract
 • Vol 69, No 1 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dziedzictwo geologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 2 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 13. Międzynarodowe Sympozjum Pseudokrasowe – Kuncice pod Ondrejnikem, Czechy, 16–19.09.2015
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 10 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 08.04.2016
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 8 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jerzy Gągol (1947–2021)
  Abstract  PDF
 • Vol 62, No 1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25–28.04.2012
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 9 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 12th International Symposium on Pseudokarst – 11–14.09.2012, Tui, Galicja (Hiszpania)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 12 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  46. Sympozjum Speleologiczne 18–21.10.2012, Góra Świętej Anny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 2 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
  VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze Chęciny 26–28.09.2019
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 2 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
  Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 2 (2020) - Geofizyka, geologia strukturalna
  Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12–16.05.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE H. HÄRTEL, V. CILEK, T. HERBEN, A. JACKSON & R. WILLIAMS (red.) — Sandstone landscapes.
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Międzynarodowe Sympozjum na temat Pseudokrasu Gorizia, Włochy, 29.04–2.05.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland)
  Abstract  PDF