Author Details

Talik, Jan

  • Vol 32, No 8-9 (1984) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zakres i metodyka badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe spojrzenie na chłonność utworów dewonu w świetle wyników badań uzyskanych w otworze Krasna 1
    Abstract