Author Details

Parafiniuk, Jan

 • Vol 55, No 1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geochemicznego aluwiów Zagożdżonki (Puszcza Kozienicka)
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  E. Gübelin & F-.X. Erni - Kamienie szlachetne: symbole piękna i władzy
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład izotopowy siarki, węgla i tlenu a geneza złóż siarki rodzimej zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 7 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Siarczanowe minerały wietrzeniowe z kamieniołomu łupków łyszczykowych w Krobicy (Sudety Zachodnie)
  Abstract
 • Vol 53, No 7 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Proces samooczyszczania się koryta rzeki Pisi (zachodnie Mazowsze) na podstawie zmian zawartości wybranych metali ciężkich
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zażycie księdza Krzysztofa Kluka —pierwsze dzieło z zakresu geologii gospodarczej w Polsce
  Abstract  PDF