Author Details

Lach, Jan

  • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ podłoża masowego pochówku z II wojny światowej na chemizm wód gruntowych
    Abstract  PDF
  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach
    Abstract  PDF (Polish)