Author Details

Kuśmierek, Jan

 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skalowanie jedno- i dwuwymiarowych modeli ekspulsji węglowodorów według progowych nasyceń skał macierzystych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ synsedymentacyjnych nasunięć i fałdowań na wyniki dwuwymiarowych modelowań generowania węglowodorów w obszarze wschodniej części Karpat polskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Two-dimensional models of petrophysical parameter distribution in structural-facies units of Polish Outer Carpathians in the Lupków-Jarosław profile
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 10 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przymiar intersekcyjny do określania kąta i kierunku upadu szczelin w rdzeniach wiertniczych
  Abstract
 • Vol 36, No 6 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy tektoniki podłoża a rozwój struktur pokrywy wschodniej części Karpat polskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 5 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Spotkanie członków sekcji tektonicznej PTG w Ustrzykach Górnych
  Abstract