Author Details

Golonka, Jan

 • Vol 56, No 12 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nominacja profesorska — Jacek Rajchel
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Karpaty-Orawa: rola pióropuszy płaszcza w obszarach orogenicznych, problematyka subdukcji, szwu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-paleozoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
  Abstract  PDF
 • Vol 61, No 5 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 9 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 10 (2020) - Historia geologii
  HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA Jacek Rajchel (1944–2020)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź na Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce — odpowiedż na odpowiedż
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geotouristical values of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mountains regions (Poland)
  Abstract  PDF