Author Details

Klęsk, Jakub

  • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wpływ przerostów piaszczystych w węglu brunatnym na działalność górniczą – przykład ze złoża „Pątnów IV” (okolice Konina) w środkowej Polsce
    Abstract  PDF