Author Details

Czurczak, Jakub

 • Vol 70, No 8 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagrożenia związane z głębokim posadawianiem budowli w obrębie iłów mioceńskich występujących w podłożu Krakowa
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 10 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 7 (2020) - Geologia inżynierska, geomechanika
  Wpływ metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntów na wyniki analiz stateczności skarp i zboczy
  Abstract  PDF