Author Details

Pieczonka, Jadwiga

  • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Konferencja naukowa Złoża rud miedzi - geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań perspektywy - Lublin, 17-18.09.1998
    Abstract
  • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu
    Abstract  PDF (Polish)