Author Details

Nowak, Jadwiga Martyna

  • Vol 19, No 6 (1971) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Związki porfirynowe niklu i wanadu jako wskaźnik warunków środowiskowych przy powstawaniu i zachowaniu bituminów i rop w skale
    Abstract  PDF (Polish)