Author Details

Kasiński, Jacek Robert

 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Litofacje, paleośrodowiska i historia depozycji utworów paleogenu i neogenu w Łęczycach k. Lęborka
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady paleogenu i neogenu w Łęczycach koło Lęborka — implikacje paleogeograficzne dla basenu paleogenu i neogenu północno-zachodniej Europy
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Węgiel brunatny — czy w przyszłości podstawa bezpieczeństwa energetycznego państwa?
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna nadkładu wysadów solnych i jej implikacje dla zagospodarowania złóż soli
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 1 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Uwarunkowania stratygraficzno-środowiskowe występowania nagromadzeń złożowych bursztynu na północnej Lubelszczyźnie
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory kenozoiku w nadkładzie złóż soli w regionie Zatoki Puckiej
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim
  Abstract  PDF