Author Details

Siemiątkowski, Jacek

 • Vol 52, No 1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ksenotym w łupkach łyszczykowych zmineralizowanych kasyterytem z pasma łupkowego Starej Kamienicy
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łyszczykowych pasma Starej Kamienicy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaskowce żelaziste k. Annowa w strefie północnej krawędzi Roztocza Gorajskiego: ostaniec eoceński czy osady czwartorzędowe - dowód ruchów neotektonicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 37, No 9 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tekstury warstewkowe kasyterytów z łupków łyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 5 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Poglądy na genezę złóż rud cyny w Sudetach
  Abstract
 • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespoły minerałów tlenkowych i ich znaczenie w odczytaniu genezy skał masywu suwalskiego
  Abstract
 • Vol 24, No 4 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Grafit w skałach suwalskiej intruzji norytowo-anortozytowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Procesy wielokrotnego brekcjonowania deformacyjnego i powstawania stopów impaktowych w chondrytach na przykładzie meteorytów z kolekcji Jacka Siemiątkowskiego
  Abstract  PDF (Polish)